Mikroskopija

Optinė mikroskopija

Optinė mikroskopija –  mikroskopijos metodika, skirta mažų objektų stebėjimui panaudojant regimąją spinduliuotę. Optiniai mikroskopai praplečia žmogaus akies išskyrimo galimybes ir įgalina bakterijų, smulkių kristalų, metalų mikrostruktūros ir kitus tyrimus. Mikroskopais galima nustatyti mažų objektų formą, matmenis, cheminę sandarą. Standartiniai optiniai mikroskopai leidžia tirti struktūras, kurių elementai yra 0,25 µm atstumu vienas nuo kito.

Principinė paprasčiausios sandaros mikroskopo schema pateikta 1 pav. Šaltinio spinduliuotė kondensoriumi yra nukreipiama į tiriamą objektą (mėlyna rodyklė). Mikroskopo objektyvas sukuria tikrąjį apverstą bei padidintą daikto atvaizdą (žalia rodyklė). Šis atvaizdas yra matomas per okuliarą, kuris geriausio matymo nuotolyje sukuria tariamą padidintą atvaizdą (oranžinė rodyklė).

1 pav. Principinė optinio mikroskopo schema

Vienas svarbiausių mikroskopo parametrų – mikroskopo didninimas priklauso nuo objektyvo bei okuliaro didninimo ir yra lygus:

Čia  – mikroskopo tubuso ilgis,   – objektyvo židinio nuotolis,   – okuliaro židinio nuotolis.

Kitas, ne mažiau svarbus, mirkoskopo parametras yra skyra. Tai mažiausias atstumas tarp dviejų taškų dar išskiriamas mikroskopu. Skyra gali būti apskaičiuota:

čia  – spinduliuotės bangos ilgis,  – apertūros kampas,  – terpės tarp objekto ir objektyvo lūžio rodiklis.

Optiniai mikroskopai gali būti pritaikyti įvairių bandinių smulkių struktūrinių detalių tyrimams, realaus laiko biologinių objektų stebėjimui. Optiniu stereomikroskopu užregistruotos kamanės ir plaštakės nuotraukos pateiktos 2 pav.

2 pav. Stereomikroskopu užregistruotos kamanės (viršuje) ir plaštakės (apačioje) nuotraukos

Platus objektyvų ar kitų priedėlių pasirinkimas įgalina optinio mikroskopo optimizavimą pagal tyrimų sritį ar bandinio savybes. Šiuolaikinių optinių mikroskopų suderinimas su skaitmeninėmis kameromis leidžia vartotojui realiu laiku stebėti bandinius kompiuterio ekrane bei greitai išsaugoti norimą optinį vaizdą. Įdiegtos kompiuterinės programos supaprastina optinių mikroskopų naudojimą – automatiškai sufokusuoja vaizdą, suderina apšvietimą.

Optinių mikroskopų privalumai:

  • Galimybė stebėti itin mažus objektus
  • Kelių registravimo režimų pasirinkimas
  • Galimybė realiu laiku stebėti bandinius
  • Galimybė suderinti su įvairiais priedėliais
  • Suderinamas su kompiuterine įranga

Paprastas optinis mikroskopas