Urinalizė

Cheminis juostelinis šlapimo tyrimas

Bendras šlapimo tyrimas yra neatsiejama kasdieninė klinikinės laboratorijos dalis. Svarbu gauti greitus ir patikimus rezultatus, nes tai lemia tolimesnius tyrimus bei paciento būklės vertinimą.

Cheminis juostelinis šlapimo diagnostinis metodas yra informatyvus atrankinis tyrimas, leidžiantis įvertinti bendrus organizmo sisteminius pokyčius inkstuose, kepenyse, šlapimo takuose ir kt.

Tiekiame pasaulyje plačiai žinomo japonų gamintojo Arkray sprendimus urinalizei. Arkray šioje srityje dirba nuo 1972 m. ir tapo nenuginčijamu urinalizės technologijų lyderiu. Tai laiko patikrinta, patikima įranga, leidžianti dirbti greitai ir kokybiškai.

Tyrimas atliekamas naudojant testo juosteles ir šlapimo analizatorių.

Diagnostinės juostelės

Arkray juosteles galima įvertinti tiek vizualiai, tiek analizatoriaus pagalba.

Universalios diagnostinės juostelės – vienas iš svarbiausių išskirtinumų, nes visiems siūlomiems analizatoriams galima naudoti tas pačias juosteles, tokiu būdu maksimaliai supaprastinant laboratorijos darbą.

Tolerancija askorbo rūgšties įtakai – askorbo rūgštis gali paveikti tyrimo tikslumą ir dalis rodiklių būtų įvertinti neteisingai. Gamintojas Arkray taiko specialią diagnostinių juostelių gamybos technologiją, kuri leidžia eliminuoti askorbo rūgšties įtaką gaunamiems rezultatams.

Pagrindinės tiriamosios analitės:

 • Šlapimo spalva
 • Santykinis – specifinis tankis
 • pH (rūgštingumas)
 • Leukocitų esterazė
 • Nitritai
 • Baltymai
 • Gliukozės koncentracija
 • Ketoniniai kūnai
 • Bilirubinas
 • Urobilinogenas
 • Kraujas (eritrocitai)

 Daugiau informacijos rasite čia.

Analizatoriai

Priklausomai nuo mėginių kiekio, laboratorijoms siūlome pasirinkti automatizavimo lygį.

Pusiau automatinis analizatorius Aution Eleven AE-4020 yra skirtas mažoms ir vidutinio dydžio laboratorijoms. Tai tikslus analizatorius, užimantis mažai vietos.

Yra galimybė prijungti į laboratorijos informacinę sistemą bei išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Pusiau automatinis analizatorius Aution Eleven AE-4020

Pilnai automatinis analizatorius Aution Max AX-4030 yra skirtas rutininiam nepertraukiamam laboratorijos darbui.

Galimybė sujunti su automatinės mikroskopijos moduliu ir tyrimus atlikti iš to paties mėgintuvėlio be papildomo pernešimo.

Daugiau informacijos rasite čia.

Pilnai automatinis analizatorius Aution Max AX-4030

Automatizuota šlapimo nuosėdų mikroskopija

Šlapimo mikroskopinis tyrimas dažniausiai atliekamas aptikus patologinius rodiklius bendrojo šlapimo tyrimo metu, arba norint nuodugniau ištirti šlapimo mėginį.  Tyrimas gali būti atliekamas rankiniu būdų, dažant mėginį ir įvertinant mikroskopu, arba automatizuotu būdu.

Tiekiame tikslią, patikimą ir visame pasaulyje žinomą automatizuotą šlapimo mėginių mikroskopavimo sistemą, kurios pagalba pagreitinsite tyrimo procesą, naudojant pažangiausius technologinius sprendimus.

Analizatoriuje tiriamas necentrifuguotas šlapimo mėginys, atliekama natyvinio šlapimo analizė, kurios metus automatiškai klasifikuojamos dalelės, atliekama kiekybinė jų analizė ir pateikiami atskiri kiekvienos ląstelės vaizdai.

Iris iQ200 automatizuota šlapimo mikroskopijos sistema atlieka pilną net 1 ml šlapimo analizę. Šimtai mėginio ląstelių vaizdų yra fiksuojami analizatoriuje, pasitelkiant integruotą skysčių tėkmės sistemą, veikiančią labai panašiai kaip pažangiausi tėkmės citometrijos principu paremti hematologijos analizatoriai.

Į nešančiojo skysčio srovės vidurį įšvirkščiama ėminio porcija (dalelių suspensija), kreipiama į siaurėjantį piltuvą tol, kol srauto skersmuo susiaurėja, o dalelės skystoje suspensijoje išsirikiuoja viena paskui kitą ir teka į fokusavimo vietą (tyrimo tašką), kur vaizdai yra fiksuojami skaitmenine videokamera, sukaupiant ne mažiau 500 mėginio vaizdų.

Automatinė atpažinimo sistema įvertina dalelių dydį, tekstūrą, kontrastą, formą ir priskiria tam tikrai kategorijai.

Jei analizės sistema nėra 90% tikra – vartotojas turi galimybę perklasifikuoti „mįslingas“ daleles.

 Automatizuotas šlapimo mikroskopijos analizatorius IQ 200

Tiksliai kiekybinei šlapimo elementų analizei tinkamiausias natyvinis šlapimo mėginys – t.y. nedažytas, necentrifuguotas ir kitaip neapdorotas mėginys.

Centrifuguojant mėginys yra koncentruojamas, o tai gali lemti iškreiptus, netikslius mėginio sudėties rezultatus bei šlapimoelementų praradimą ir šlapimo tyrimų rezultatų poslinkį.

Piurijos nustatymas šviežiame, necentrifuguotame ir nedažytame šlapime yra laikomas aukso standarto diagnostiniu kriterijumi šlapimo takų infekcijų diagnostikai.

Multilabo tiekiamos patikimos šlapimo analizės sistemos gerai žinomos vartotojams, ypač antrinio ir tretinio lygio sveikatos priežiūras paslaugas teikiančiose įstaigose.

 • Siūlomos sistemos yra ilgus metus rinkoje ir nuolat tobulinamos;
 • Daug klinikinių studijų, patvirtinančių sistemų patikimumą;
 • Natyvinio, necentrifuguoto šlapimo mėginio naudojimas mikroskopiniam šlapimo tyrimui – kliniškai reikšminga ir pažangi tyrimo kokybę užtikrinanti sąlyga, ženkliai sumažinanti tyrimo rezultatų paklaidas;
 • Automatinė atpažinimo sistema įvertina dalelių dydį, tekstūrą, kontrastą, formą ir priskiria tam tikrai kategorijai. Sistema preciziškai tiksli, o galimi nesutapimai aiškiai parodomi – jei analizės sistema nėra 90% tikra – vartotojas perklasifikuoja “mįslingas” daleles;
 • 12 automatiškai klasifikuojamų kategorijų ir daugiau kaip 20 kategorijų, kurioms šlapimo elementus gali priskirti pats vartotojas.

Daugiau informacijos rasite čia.